Waterwegtrafiek 2017

De havenactiviteit bevestigt zijn goede gezondheid voor het jaar 2017 en zet de vooruitgang voort die al enkele jaren is geregistreerd.

Het globale verkeer stijgt met 7% en vertegenwoordigt bijna 7 miljoen ton getransporteerd via de waterweg. Het eigen verkeer, de belangrijkste in termen van economische bijdrage voor Brussel, is het meest dynamisch met 4,8 miljoen ton en een toename van 8,8%. Het transitverkeer stijgt met 3% en vertegenwoordigt een volume van 2 miljoen ton.

Dat zijn veelbelovende cijfers, aangezien de waterwegtrafiek in Brussel een zeer concrete impact heeft op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Als de waterwegtrafiek via de weg zou verlopen, zouden er immers bijna 650.000 vrachtwagens meer rondrijden op de Brusselse wegen. Dat stemt overeen met 2.000 vrachtwagens per dag en vertegenwoordigt een besparing van 100.000 ton CO2 en 25 miljoen euro externe kosten.

Globaal verkeer
(in duizenden ton)
2017 2016 Δ17-16
Eigen verkeer Brussel 4.848 4.456 +8,8%
Transit 2.076 2.016 +3,0%
Totaal 6.924 6.472 +7,0%

De Haven staat in voor de duurzame bevoorrading van Brussel

De bouwmaterialen nemen opnieuw op de eerste plaats in op de lijst met Brusselse havenactiviteiten (58,9%), gevolgd door de olieproducten (23,7%) en de containers (7,7%). Zo wordt de haven van Brussel een onweerlegbaar platform voor de bevoorrading van de stad, en dit op de meest duurzame manier.

Opgemerkt moet worden dat in de categorie bouwmaterialen de uitgegraven werfgronden zijn opgenomen, waarvan de volumes aanzienlijk zijn toegenomen. Een stijging die de vastberaden actie van de havenautoriteiten beloont door de aannemers waarvan de werven zich bij de waterweg bevinden, ervan te overtuigen deze te gebruiken voor de afvoer van grond.


Eigen trafiek per productcategorie 2017


Evolutie per productcategorie
(in duizenden ton)
2017 2016 Δ17-16
Bouwmaterialen 2.858 2.477 +15%
Olieproducten 1.149 1.225 -6%
Allerlei (waarvan containers) 375 324 +16%
Landbouwproducten 242 241 +0%
Ertsen & schroot 120 99 +21%
Voedingsmiddelen 72 73 -1%
Metaalproducten 16 16 +0%
Chemische producten 16 1 +1500%
Eigen trafiek 4.848 4.456 +8,8%

Nieuw record voor containers

Met 31.038 TEU (twenty-foot equivalent unit) (of +4%) breekt de containerterminal van de voorhaven een nieuw record, na de sterke stijging die opgetekend werd in 2016. De goede resultaten zetten de havenautoriteiten ertoe aan om een toekomstige uitbreiding van deze terminal te overwegen. Het gepalettiseerd transport neemt ook toe, maar blijft voorlopig nog een nicheproduct dat de Haven verder wil ontwikkelen.


Jaarlijkse trafieken in TEU


Gepalettiseerde trafiek
2017 2016 Evolutie
Volume (x 1.000 t) 16,9 15,4 +10%
Hoeveelheid(aant. paletten) 13.659 13.007 +5%

Besluit

De Haven van Brussel mag zich ongetwijfeld feliciteren met uitstekende resultaten; haar belangrijkste trafiek (bouwmaterialen, petroleumproducten en voortaan containers), goed voor bijna 90% van het totaal, laten samen een stijging zien van bijna 9%. Daarnaast is een nieuw historisch record gevestigd door het containertransport: het blijft voor het derde jaar op rij groeien. Goede resultaten die de Haven van Brussel aanmoedigen haar inspanningen verder te zetten om een modal shift van de weg naar de waterweg te bevorderen, ten voordele van Brussel en zijn inwoners.

Globaal verkeer:

6.9 miljoen ton

(+7%)

Eigen verkeer:

4.8 miljoen ton

(+8,8%)