OVER DE HAVEN VAN BRUSSEL
Maatschappelijk doel van de Haven van Brussel

De Haven van Brussel is belast met het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven, de haveninstallaties en hun aanhorigheden in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, met vier groepen aandeelhouders waarvan de aandelen als volgt verdeeld zijn:

  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 58,05 % van het kapitaal;
  • de Stad Brussel met 33,40 % van het kapitaal;
  • de 8 Brusselse gemeenten die aandeelhouder waren van de vroegere nv Zeekanaal en Haveninrichtingen (Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Koekelberg, Etterbeek) met samen 4,88 % van het kapitaal;
  • de nv Brussel-Infrastructuren-Financiën, dochteronderneming van de Gewestelijke Brusselse Investeringsmaatschappij, met 3,67 % van het kapitaal.
Hoofdzetel:
Redersplein 6
1000 Brussel Tel. +32 (0)2 420 67 00
Fax +32 (0)2 420 69 74
info@port.brussels
www.port.brussels
Kapiteinsdienst:
Voorhavenstraat 2, bus 1
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 247 91 21
Fax +32 (0)2 215 32 66
kapiteinsdienst@port.brussels
Raad van bestuur
Nom - NaamFonction Langue Prestations
Mohammed JABOUR voorzitter FR
Olivier AUVRAY ondervoorzitter NL
Rachid BEN SALAH bestuurder FR Vanaf 22/12/2017
Sofia BENNANI bestuurdster FR
Benjamin CADRANEL bestuurder FR
Geoffroy Coomans de Brachène bestuurder FR
Mireille CORTEVILLE bestuurdster NL
Marie-Rose GEUTEN bestuurdster FR Vanaf 16/2/2018
Jan GYPERS bestuurder NL
Justine HARZE commissaris FR Vanaf 16/6/2017, tot 13/12/2017 en vanaf 5/3/2018
Geoffrey GUERITTE bestuurder FR
Shanti INGELS bestuurdster NL
Leila KABACHI bestuurdster FR
Alain KESTEMONT bestuurder FR
Morgane LOBJOIS bestuurdster FR
Anton MUYLDERMANS bestuurder NL
Etienne Noël (Brinfin) bestuurder FR Vanaf 1/6/2017
Lara THOMMES bestuurdster FR
Alexis VAN MAERCKE bestuurder NL
Gert van der EEKEN commissaire NL
Badia EL BELGHITI bestuurdster FR Tot 15/2/2018
Serge Vilain bestuurder FR Tot 31/5/2017
Michaël VOSSAERT bestuurder FR Tot 22/12/2017
Bety Waknine commissaris FR Tot 15/6/2017
Baptiste DELHAUTEUR Commissaire suppléant FR Vanaf 14/12/2017 tot 4/3/2018
Directies:

ALGEMENE DIRECTIE

ir. Alfons MOENS, directeur-generaal

Philippe MATTHIS, adjunct-directeur-generaal


ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE DIRECTIE

Caroline HERMANUS, directrice-diensthoofd
Aanwervingen, opleidingen en ontwikkeling
van de competenties
Administratief en sociaal beheer
Onthaal
Begroting
Algemene, budgettaire en analytische boekhouding
Financiën


COMMERCIELE EN JURIDISCHE DIRECTIE

Rainier Reekmans, directeur-diensthoofd
Concessies en verhuur van terreinen,
kantoren en opslagplaatsen
Herverkaveling en uitbreiding van het havendomein
Verzekeringen - Vergunningen
Geschillen en juridische adviezen
Beheer contracten
Overheidsopdrachten


DIRECTIE MARKETING & ONTWIKKELING

Valérie TANGHE, directrice
Persrelaties
Communicatie
Marketing
Evenementen
Ontwikkeling
Economische studies en statistieken
Stedenbouw


TECHNISCHE DIRECTIE

Frédéric DEWEZ, directeur (t.e.m. 31/12/2017)
Studies en werken waterweg
Werken en onderhoud gebouwen en infrastructuren
Onderhoudswerken kanaal
Elektromechanica
Leefmilieu


KAPITEINSDIENST

Luc DELPRAT, havenkapitein (t.e.m. 31/12/2017)
Scheepvaart
Veiligheid op de waterweg
Kunstwerken
Inning

Raad van bestuur