VOORWOORD
Inleiding

Welkom bij deze nieuwe versie van ons jaarverslag 2017, dat voor de eerste keer elektronisch wordt gepubliceerd. We willen onze ecologische voetafdruk inderdaad verkleinen. Het papierverbruik verminderen is een van de ingezette middelen terwijl we hopen in de loop van 2018 CO2-neutraal te worden. Deze inspanningen ten gunste van het milieu zijn nauw verbonden met onze corebusiness aangezien de ontwikkeling van het waterwegtransport, de meeste milieuvriendelijke transportwijze, deel uitmaakt van onze dagelijkse bezigheden.

2017 bleek een goed jaar te zijn voor de havenactiviteit in Brussel, aangezien de volumes goederen die via de waterweg werden vervoerd met 7% stegen voor het globaal verkeer en zo bijna zeven miljoen ton bereikte (6.924 000 ton).

Het eigen verkeer groeit sterker dan het transitverkeer: plus 8,8% tegen een toename van 3% voor de transit. Belangrijke cijfers want het waterwegverkeer in Brussel heeft zeer concrete gevolgen voor de kwaliteit van het leven van de Brusselaars. Indien alle leveringen in Brussel die via de waterweg gebeuren langs de weg zouden komen, zouden er bijna 650.000 vrachtwagens meer zijn op de Brusselse wegen. Dit vertegenwoordigd meer dan 2000 vrachtwagens per dag, van maandag tot en met zaterdag.

Goede resultaten die duidelijk te danken zijn aan de dynamiek van onze klanten en de economische situatie. Maar eveneens aan onze inspanningen om het gebruik van de waterweg in Brussel te promoten. Zoals u verder zal lezen, wordt de waterweg meer en meer gebruikt voor de Brusselse bouwwerven. En we geven zelf het goede voorbeeld door voor onze eigen werven maximaal de waterweg te gebruiken in de logistieke keten of het nu om bouwmaterialen of grote ondeelbare elementen, zoals de daken van het Bouwmaterialendorp of de loopbrug van de Brussels Cruise terminal gaat.

De privéwerven blijven niet achter omdat we economisch voordelige logistieke oplossingen bieden aan ondernemers in de buurt van het kanaal, die in toenemende mate gebruik maken van de waterweg, zowel voor de afvoer van de uitgegraven aarde als om hun werven te voorzien van bouwmaterialen.

En nieuwe werven zullen naar verwachting toenemen in de toekomst omdat het havengebied en haar omgeving voortdurend evolueren en de Haven nieuwe klanten verwelkomt die zich voorbereiden op investeringen in het kanaalgebied door nieuwe faciliteiten te bouwen.

Deze dynamiek moedigt ons aan om onze inspanningen verder te zetten om de Haven van Brussel en haar missies beter bekend te maken, terwijl we in 2018 onze 25e verjaardag als gewestelijke vennootschap vieren.


Mohammed Jabour, voorzitter
Olivier Auvray, ondervoorzitter
ir Alfons Moens, directeur-generaal
Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal


Mohammed Jabour, voorzitter