Onderhoud van het havendomein: vervanging van de kabels van de Budabrug

Om de Budabrug optimaal en veilig te kunnen gebruiken, voeren we regelmatig controles uit van onze infrastructuren. Zo bleek uit de laatste controle dat de 44 kabels van de Budabrug vervangen moesten worden. De laatste interventie van dat type dateert uit 2006.

Twee grote kranen werden aan beide zijden van de brug geïnstalleerd om het platform te ondersteunen tijdens het vervangen van de kabel.

Deze grootscheepse operatie vond plaats in twee fasen in augustus 2017. Hiervoor was er helaas een onderbreking van de scheepvaart en het verkeer nodig van zeven dagen. De Haven van Brussel wilde de impact van deze onderbrekingen zoveel mogelijk beperken door deze werkzaamheden uit te voeren in de periodes waarin er minder havenactiviteit is, namelijk rond 15 augustus.

Deze werken, die 500.000 € kosten, illustreren nogmaals de inzet van de Haven voor het goed functioneren van de haveninfrastructuren, ten behoeve van haar klanten en gebruikers.

Signalisatie

In het verlengde van de uitvoering van het communicatieplan van de Haven van Brussel werden nieuwe signalisatiewerken uitgevoerd: de aankleding van de 3 historische kranen in het hele havengebied (Voorhaven, Béco, Haven Zuid) en het plaatsen van een welkomstbord op de aanlegsteiger van de Bécodok.