Het Kanaalplan
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vandaag geconfronteerd met grote stedelijke uitdagingen

Deze uitdagingen op demografisch, economisch, sociaal, territoriaal en milieuvlak hebben ertoe geleid dat het gehele grondgebied opnieuw uitgedacht moest worden op basis van een ambitieus en coherent planningsbeleid.

Meer dan op welk ander grondgebied ook zijn deze problemen aanwezig in de kanaalzone. Om ze te identificeren, is een geïntegreerde ontwikkelingsaanpak nodig, die territoriale cohesie en sociale cohesie met elkaar verbindt, om tot een duidelijke en gedeelde visie te komen over de toekomst van dit gebied.

Het Kanaalplan plaatst diversiteit centraal:

"Werkplekken die verweven zijn met de andere functies van de stad zijn essentieel in het Kanaalplan. Overal wordt ingezet op diversiteit. Tewerkstelling, meer bepaald handenarbeid in fabrieken en ateliers, krijgt extra aandacht in het Kanaalplan. Op de fundamenten van de industriële stad van de vorige eeuw worden projecten opgezet voor en door de mensen die er wonen en werken. Oude en nieuwe activiteiten worden samengebracht in een nieuw actief stadsproject op mensenmaat."

Naast diversiteit zijn het de doelstellingen van dichtheid en stedelijke integratie die gericht zijn op versterking van de huisvesting, de economie en de kwaliteit van de openbare ruimten die worden toegelicht.

De ambities ontwikkeld door het Kanaalplan zijn buitengewoon lonend voor de haven van Brussel

Als voorbeeld; de ontwikkeling van het TIR Logistics Centre en de aangrenzende zone vormt een pilootproject van het Kanaalplan waarin verschillende bedrijfsprojecten geïntegreerd worden. Het terrein grenzend aan het TIR-centrum is ontworpen met ruimtes voor stedelijke ondernemingen. De uitdaging is om industriële activiteiten te ontwikkelen door ze op de beste manier te integreren in de stedelijke omgeving. Het terrein werd verdeeld in zes percelen.

De selectie van kandidaten gebeurde in samenwerking met de partners van het Kanaalplan, namelijk de Haven van Brussel, het team van de bouwmeester, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, en Brussel Stedelijke Ontwikkeling.

Een eerste onderneming realiseerde haar project in 2017. De Citroën garage, voorheen gelegen aan het Ijzerplein, is verhuisd naar een gloednieuw gebouw op het perceel gelegen langs de Havenlaan. Dankzij deze nieuwe installatie kan de voormalige garage aan het Ijzerplein, een gebouw dat symbool staat voor de modernistische stijl van de jaren 1930, worden gerehabiliteerd in het Museum voor moderne en hedendaagse kunst, zoals gewenst door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een operatie die mogelijk gemaakt werd door een actie van de Haven van Brussel die de ruil voorstelde van het terrein waarop de nieuwe Citroën garage werd gebouwd met een terrein van de NSI, gelegen in de voorhaven.

Een tweede perceel werd toegekend aan de « Brasserie de la Senne ».

Brasserie de la Senne, een 100% Brussels bedrijf, produceert sinds 2010 zijn bieren in Brussel. Het bedrijf, dat een reeks van 5 vaste bieren en verschillende seizoensbieren aanbiedt, verhoogde zijn productie sinds haar oprichting om eind 2015 een productie van 8.000 hectoliter te bereiken. De filosofie van het bedrijf kan worden samengevat met volgende principes: duurzame activiteit, respect voor het product en de leveranciers, commercialisering buiten de grote distributienetwerken en evenwicht tussen ambacht en industrialisering. Momenteel gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek, zal de huidige infrastructuur binnenkort niet langer aangepast zijn aan haar evolutie.

De nieuwe vestiging, gelegen op het terrein grenzend aan het TIR-centrum, zal beantwoorden aan de toenemende activiteiten en stemt volledig overeen met de wens van de Brasserie om zich te integreren in een stedelijk weefsel dat zowel inwoners als economische activiteiten omvat. Op dit vlak is het een perfect voorbeeld van een bedrijf dat geïntegreerd is in de stad.

De op de site voorziene activiteiten omvatten immers drie luiken:

  • logistieke bevoorrading: een zone aan de achterkant van het perceel geschikt voor vrachtwagens en alle inkomende en uitgaande goederen;
  • productie en opslag: zullen toegankelijk zijn tijdens bezoeken die door het bedrijf georganiseerd worden;
  • onthaal van mensen: toegang tot een degustatieruimte.
  • Brasserie de la Senne, zeer gevoelig voor aspecten van “stedelijke integratie”, heeft een oproep tot belangstelling gelanceerd bij architectenbureaus om hun vestigingsproject uit te voeren in samenwerking met de bouwmeester. De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen in november 2017 en de bouw van de faciliteiten, die naar verwachting een jaar zal duren, begon in december 2017.

    De Haven van Brussel werkt ook aan de uitvoering van het Kanaalplan met haar sinds jaren trouwe klanten. Na twee jaar, twee wedstrijden, twee adviescommissies en talrijke gesprekken, werd het herontwikkelingsproject voor het productiegedeelte van Inter-Beton, gelegen aan de Havenlaan, officieel bevestigd. Een project dat perfect de belangrijkste criteria van de betoncentrale en het Kanaalplan integreert, namelijk de vermindering van geluids- en stofemissies en tegelijkertijd zorgt voor integratie van de site in haar stedelijke omgeving

    Een project dat ook getuigt van de wens van Inter-Beton om zich te profileren als een belangrijke economische speler in het Brussels Gewest en haar activiteiten in het kanaalgebied wil handhaven.

    Tot slot heeft de Haven, met het Kanaalplan, een kader van specifieke acties vastgesteld op haar grondgebied van 107ha en maakt ze er een erezaak van om projecten te ontwikkelen die integreren in de strategie van dit stedelijke en architecturale model.