Het grootste sorteercentrum van de Benelux ingehuldigd in de Haven van Brussel

Met de inhuldiging, op 20 oktober 2017, door bpost van het nieuwe sorteercentrum ‘Brussel X’ aan de waterweg, vlakbij de Budabrug, verwelkomde de Haven van Brussel het grootste sorteercentrum van de Benelux op haar domein. Daar zal de post verwerkt worden van de provincies Brussel en Vlaams-Brabant, maar ook postpakketten voor het hele land. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van federaal minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo, de CEO van bpost Koen Van Gerven en de voorzitter van de Haven Mohammed Jabour.

Het nieuwe Brussel X werd gebouwd op de oude Carcoke-site: tot voor kort de meest verontreinigde site van Brussel. Dankzij een ambitieus publiek-privaat partnerschap dat de Haven afsloot met het consortium Katoen Natie-Jan De Nul-Envisan, en de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Investeringsbank kon dit terrein in iets meer dan zes jaar gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden voor een totale prijs van 35 mln. euro.

Het enorme pakjessorteercentrum van bpost - in volle opmars zijn door de boom van de e-commerce werd mogelijk gemaakt dankzij een investering van 120 mln. euro in hoogtechnologische machines. Op de site worden 1 500 mensen tewerkgesteld, sommige uit andere sorteercentra maar ook door aanwerving van nieuwe personeelsleden. Er werd trouwens een overeenkomst ondertekend tussen bpost en Actiris, de Brusselse instelling bevoegd voor tewerkstelling.

Aangezien bpost geen gebruik maakt van de waterweg, door de komst van het sorteercentrum op het achterste gedeelte van de site ging de Haven op zoek naar een bedrijf dat gebruik kon maken van het terreingedeelte aan de waterweg dat intensiever gebruik zal kunnen maken van de waterweg. Het Nederlandse bedrijf BAM heeft de concessieovereenkomst ondertekend en vergunningsaanvragen ingediend voor de bouw van een asfaltcentrale op de site; er is echter een beroep tegen het project ingediend bij de Raad van State.

De Haven hoopt binnenkort een nieuwe klant te kunnen verwelkomen op deze site-en zo een industrieel pijnpunt aan de ‘ingang’ van de haven af te sluiten.