De verdere uitvoering van de communicatiestrategie van de Haven
De communicatie met de klanten versterken

Naast het doorgaan met de publicatie van de Portnews, een papieren en digitale uitgave, gestart in 2016 en dewelke algemene informatie over de havenactiviteiten verstrekt, werd er in 2017 een Portflash, een digitale publicatie, die slechts één nieuwsgerelateerde informatie bevat (werken, projectoproepen, uitnodigingen voor evenementen, etc.) gerealiseerd.

Om klanten de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, hun ervaringen uit te wisselen, maar ook om hun standpunten te verduidelijken of hun vragen te stellen over bepaalde projecten die niet altijd even duidelijk lijken, heeft de cel communicatie de Business Club opgericht. Deze ontmoeting, exclusief gereserveerd voor de klanten van de Haven, werd de eerste keer gehouden op 24 januari. Het doel is om thematische vergaderavonden aan te bieden waarvan de onderwerpen ook door de klanten zelf kunnen worden voorgesteld. In juni en oktober werden onderwerpen zoals het programma van de gewestelijke circulaire economie en de impact van CO2-uitstoot en energieaudits gepresenteerd.

De belangstelling voor deze acties bij de klanten is terug te vinden in de rapporten van het systeem dat wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven en de uitnodigingen voor de Business Club. Gemiddeld 50% van de klanten opent de mails, een zeer eervol resultaat, wetende dat het gemiddelde van de geopende mails uit de openbare sector, waartoe de Haven behoort, minder is dan 23%.

Sociale media

Zoals in de onderstaande tabel te zien is, bleven de talrijke publicaties op sociale media in 2017 belangstelling wekken.

Accounts van de
Haven van Brussel
Aantal fans –
begin 2017
Aantal fans –
eind 2017
Stijgingspercentage van de gemeenschap
Facebook 562 741 +32%
Twitter FR 688 891 +30%
Twitter NL 417 529 +27%
LinkedIn 339 428 +26%
Instagram
(vanaf juli 2016)
117 248 +112%

Bioscoop

Net als vorig jaar was de Haven aanwezig in de 72 zalen van de Brusselse bioscopen. Er zijn 2 nieuwe films gerealiseerd. De twee uitzendperioden, van 22 maart tot 18 april en van 13 tot 26 december, werden gekozen tijdens de grote drukte. Door deze communicatiecampagnes werden ongeveer 600.000 kijkers bereikt.